zpět na úvod předchozí sekce předchozí produkt následující produkt následující sekce
PUBLIKACE

      
 
1. Thera-Band, základní cvičení - autorky C. M. Rock, S. Petak-Krueger, ISBN 3-905407-00-0, 72 str.
Místo obsahu citace z úvodu ke knize od dr. med. A. Bruggera: "Nestačí, jestliže si pacient nechá každý týden 1-2 hodiny zpracovávat svaly od fyzioterapeuta. Spíše mu musíme dát do rukou pomůcky, které mu umožní provádět několikrát denně cvičení, jejichž pomocí může být znovu dosažena schopnost normální svalové kontrakce. Správně použitý Thera-Band dává pacientovi možnost aktivní a účinné spoluúčasti na procesu uzdravení." 
zobrazit cenu zobrazit cenu     otevřít okno objednávky otevřít okno objednávky  

2. Terapie bederní páteře přístupem Robina McKenzie - autorky E. Nováková, L. Mališka a M. Illiašová, ISBN 80-238-7074-5, 69 str.
Místo obsahu citace z úvodu od E. Novákové: "Celkový potenciál stanovení mechanické diagnózy a terapie celé páteře nespočívá pouze na přesně definovaném návodu, ale hlavně závisí na vlastních zkušenostech každého terapeuta, na individuálním přístupu k pacientovi, na konzultacích u komplikovaných diagnóz, na neustálém vzdělávání se a využívání nových poznatků v praxi. Jedině tak můžeme rozlišit např. stadium, kdy pacient sám aktivně cvičí pouze pohyb do flexe, či extenze, či lateroflexe a rotace, nebo cvičí celý komplex cviků. Kdy je vhodné aplikovat měkkou techniku, mobilizaci nebo kdy jde spíše o tzv. nemechanickou příčinu onemocnění, promítající se tzv. bolestí do páteře, či jiné onemocnění pohybového aparátu."                  
zobrazit cenu zobrazit cenu      otevřít okno objednávky otevřít okno objednávky  

3. Senzomotorická stimulace - autoři prof. MUDr. V. Janda, DrSc. a M. Vávrová - dvoudílný videoprogram IPVZ Praha (l. díl 22 min., 2. díl 17 min.)

V úvodu traktuje problematiku sensomotorické stimulace z neurofyziologického a neurologického hlediska a v dalších sekvencích provádí nácvik senzomotorického cvičení, které je v druhém dílu rozváděno do cvičení na pomůckách.
                                               
zobrazit cenu zobrazit cenu      otevřít okno objednávky otevřít okno objednávky